Zuzana Vyhnánková

Brečanová

Zuzana Vyhnánková Brečanová, konzultantka v oblasti firemní kultury a strategie značky, kariérní poradkyně.
www.zuzavyhnankova.cz

ROZHOVOR SE ZUZANOU

Příběh Zuzany

Jak se daří ženský element prosazovat do firemní kultury? V byznysu občas ženy podle Zuzany cítí zbytečné vzájemné ohrožení. Zvláště ty hezké a ambiciózní. „Když jsme jednou šli s kolegou vyjednávat sérii přednášek, radši šel sám a zdůvodnil to tím, že druhá strana je krásná mladá žena, jež je hrdá a zároveň háklivá na své postavení,” vypráví.

Zuzana si vyzkoušela i práci v médiích, kde se setkala s mnohými stereotypními reakcemi, na které zprvu nedovedla patřičně reagovat. Média jí připadala jako dominantně mužský svět. „Rozhodovací pravomoci měli většinou muži, kteří byli obklopeni šikovnými ženami, které se mužům přizpůsobovaly a potvrzovaly je, včetně sexistických fórků,” říká Zuzana.

Když se postupně začala vůči nevhodným komentářům vymezovat, vznikl pocit napětí i ohrožení. „Zásadní je nebojovat sama, zaujmout společný postoj s kolegyněmi je asi cesta. Tehdy jsem se však cítila nekomfortně, aniž bych dokázala rozklíčovat, čím to vlastně celé je,” zpětně hodnotí své zkušenosti z médií.  

„S kvótami bych se držela zpátky, ale připadá mi důležité, aby naši představitelé a reprezentanti nepodporovali sexistickou kulturu ve společnosti. Totéž platí pro šéfy firem například ve vztahu k drbům, které bují, pakliže je vedení přehlíží,” uporozoňuje na častý nešvar Zuzana.

Když se začala věnovat kariérním konzultacím, mezi klienty začaly převládat ženy. „Muži mě postupně přestali oslovovat, což je taky zajímavá dynamika tzv. práce se ženami,” směje se Zuzana.

Podle Zuzany berou ženy mateřství zbytečně často jako hendikep, zároveň se někdy těhotenstvím nechávají „vysvobodit” z ne zcela ideální práce. Zuzaniny klientky-matky mívají někdy špatné svědomí, že jsou „jen” doma s dítětem a když si chtějí dopřát něco navíc, mají pocit, že si na to musejí samy vydělat. To je podle ní zbytečné, plnohodnotnou a veledůležitou práci totiž odvádějí den co den. 

Podle Zuzany dost dilemat stojí na vlastní sebehodnotě a tom, z čeho ji odvozujeme. „Občas dilema spočívá v tom, že lidé mají pocit, že nejsou hodnotní, dokud se plně nezapojí do výkonnostní společnosti, jidny jde o pocit moci z vlastnictví peněz v rámci vztahu. Je to hodně individuální,” říká Zuzana.

Ženy by si podle Zuzany měly uvědomit, v čem spočívá jejich divnost a originalita a začít si jí cenit, zůstat v ní. „Jednou jsem ve své oblíbené firmě přišla s blogem o sexualitě a vztahu k tělu a již v rámci zkušební doby jsem přišla na to, že ta firma má dost konzervativní hodnoty. Odtajnila jsem své obavy ještě ve zkušebce a trochu tím zariskovala. Dopadlo to dobře a uvědomila jsem si, že stojí za to stát si za svými ideály a divností,” vypráví Zuzana. 

A co je pro jednotlivce nezbytností k udržení pozitivní mysli a motivace v rámci pracovního kolektivu? „Spojenec či spojenkyně nebo humor - ty mohou pomoci udržet zdravou mysl v práci.

Někdy ale i dobrovolná slepota vůči nešvarům a nedokonalostem. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, jak já sama smýšlím o ostatních - tak si totiž vytvářím svůj svět, ve kterém já pak musím obstát. Čím čistší je moje uvažování o druhých, tím příjemnější je můj vlastní svět,” uzavírá Zuzana.

Co říká Zuzana o sobě a jaký má vzkaz?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rada od Zuzany

„Je důležité nestydět se za to, kým jste, a to ani ve firmách. Můžete svou divnost a specifičnost kultivovat, může vám pomoci se prosadit,” radí brand buildingová expertka Zuzana Vyhnánková. 

Rozhovor se Zuzanou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video