Jana Valdrová

Jana Valdrová, genderová lingvistka

ROZHOVOR S JANOU

Příběh Jany

V České republice 90. let nebyl obor jejího zkoumání zrovna populární a uznávanou disciplínou. Proto se odebrala do německy mluvícího prostředí za české hranice. „Z USA se vraceli čeští emigranti a vyprávěli, jak přehnaný je feminismus v cizině, kde si ženy ani nenechají podržet dveře.”

V češtině začala jako první rozporovat tzv. generické maskulinum, coby strážce určité nadvlády a společenské hierarchie. „Ženy například zachraňují pandemickou situaci a ti zmiňovaní medici, záchranáři a zdravotníci jsou tak často ženského pohlaví... Čeština je v tomto skutečně 40 let za ostatními zeměmi.”

V Německu byly už v 90. letech uvolněny obrovské částky na to, aby se v právnických textech vyváženě používaly ženské i mužské tvary, v Česku mají ženy stále na razítkách tlumočník i v justici. Podobné je to s -ová, všude jinde ve světě pohlaví většinou poznají i bez -ová a v ČR se vedou plamenné debaty. 

Když Jana začínala s vědou, musela překonávat hodně překážek. Vědecká obec tvrdila, že genderová lingvistika je nevědecká ideologie. „Nevědecká je ale veškerá věda, která se zpravidla provádí z určitých pozic,” říká Jana.

Kromě profesních nesnází došlo i na osobnější útoky. „Vyslechla jsem si: Máte děti? Milovala jste někdy někoho? A máte vůbec muže? Pomáhal mi můj muž a rozhodně humor, který je tou správnou reakcí.”

„Dojde-li na nepříjemnosti a překážky, je důležité překážky typologizovat a prioritizovat: co je pro mě zásadní, co je třeba teď aktuálně odložit. Nutné taky je pracovat přesně jako stroj, mít argumenty a vzdělávat se. Pak se snadno čelí argumentaci na vodě.”

Ženy dle Jany musejí profesně časo dokázat víc než jejich protějšky. „I v oblasti gender studies je pár mužů a ti dobře cítí, že jejich názory jsou akceptovány jako kompetentnější a vážnější. Jenže ten jazyk, kterým já se zabývám, je tak přesný kód, v němž lze přesně určit, čím jsou udržovány zavedené hierarchie,” vysvětluje. 

Často tomu podle Jany napomáhají i samy ženy tím, že se hlásí k mužské, domněle kompetentnější, profesní komunitě a jsou dobrovolně bezpečnostní analytik, tlumočník nebo daňový poradce.

„V médiích se píše o politicích, epidemilozích a tak dále, ženy se z diskurzu vytrácí. Dalším problémem jsou pak stereotypy, tedy to, jak se o ženách a mužích referuje. Kateřina Mahdalová, datová žurnalistka, zkoumala milion příspěvků za dané období a typizovala, jak se mluví o mužích a o ženách. Se ženami mediální příběhy pojily krásu, partnerský vztah nebo jejich hloupost. Naopak v okolí slova muž se objevovaly výrazy jako šéf, nezávislý, vzdělaný nebo úspěšný.”

Situace se ale dle Jany lepší a dokladem toho jsou ženy jako Jacques, Peake nebo Smetana.

„Všechno se dá v jazyce utvořit a kulturně opsat, stačí hledat možnosti. Z porodníka můžete vytvořit porodní lékařku. Jazyk je kreativní záležitost, na existenci má právo každé srozumitelné slovo v souladu s principy české slovotvorby, takže hostka je určitě v pořádku. 

V němčině je možné k jazyku přistupovat kreativněji. Pro dítě můžete nechat zapsat i zcela vymyšlené jméno, jediným kritériem je jméno odpovídající pohlaví a blaho dítěte. Lidé toho nezneužívají. Jde o velkorysost a svobodu, která je balíkem malých svobod.

Co říká Jana o sobě a jaký má vzkaz?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rada Jany

„Moje rada pro ženy je nevzdávat se. Když to nejde jednou cestou, půjde to jinou, nebo třeba později. A sdílejte s ostatními ženami, to je životně důležité. “

Rozhovor s Janou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video